Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)

,

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là tổ chức phi chính phủ Việt Nam làm việc vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội.

iSEE cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam (2016-2018) và chương trình Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI) Gần đây, các dự án chúng tôi hợp tác tập trung vào thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động và giảm kỳ thị đối với nạn nhân chịu bạo lực và quấy rối tình dục.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019