Over the past two decades, Vietnam has experienced extraordinary economic growth, with 30 million people being lifted out of poverty.

Yet in rural and remote areas, millions more are yet to escape the poverty cycle. Isolated by geography, language and culture, ethnic minorities are especially affected.

Despite making up less than 15 per cent of the population, today they account for nearly 50 per cent of the poor.

Meanwhile, in urban areas, migrant women working in the informal economy, female garment workers and female sex workers are among those most marginalised from the country's development.

We’re working closely with some of Vietnam’s most vulnerable – women from remote ethnic communities and urban socially marginalised people – to help provide tools for sustainable change. 

We put women and girls in the center because we know that we cannot overcome poverty until all people have equal rights and opportunities.

Remote Ethnic Minority Women

Learn more on what CARE is working with women of many different ethnicities in Vietnam in remote rural areas, where pockets of entrenched poverty persist.

Socially Marginalised People

Find out how CARE supports a number of urban groups across Vietnam, who are structurally and socially excluded from the benefits of change and development.

CARE in Vietnam

28+ Years

40+ Provinces

50+ Partners

200+ Projects

and millions of people...

About CARE in Vietnam

We ensure long-term positive change for marginalised group, especially women.

Emergencies

We work with the disaster affected communities to reduce long-term vulnerability to disaster and to assist in times of crisis.

Our Publications

CARE International in Vietnam produces a variety of publications to share our experience and research.

Opportunities with CARE

We offer opportunities for you to work in our team and with our team.

1 week ago

CARE International in Vietnam

Cùng "lên sóng" nào![SÓNG XÃ HỘI 2018] [SEXPRESS] GIỚI THIỆU PARTNER: CARE International in Vietnam

CARE International in Vietnam là tổ chức quốc tế hàng đầu đang nỗ lực bảo đảm thay đổi tích cực dài lâu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, bằng cách tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo, tình trạng dễ bị tổn thương và bất công xã hội.

CARE International làm việc với các đối tác khác nhau để giúp phụ nữ ở Việt Nam tăng cường tiếng nói và quyền ra quyết định trong gia đình, cộng đồng; xây dựng và quản lý sinh kế sao cho bền vững và chống chịu tốt hơn với các cú sốc, giảm rủi ro bị bạo lực giới bất kể họ đang làm nghề gì và có nền tảng cá nhân thế nào, v.v...Đồng thời, CARE tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo khẩn cấp trong những tình huống khủng hoảng như thiên tai.

Cho đến nay, CARE đã có mặt ở hầu hết 64 tỉnh thành trong cả nước với hơn 300 dự án. Trong giai đoạn 1954-1975, CARE hoạt động ở Việt Nam nhằm giải quyết các nhu cầu cấp bách như cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

CARE trở lại Việt Nam năm 1989 và từ đó đến 2015, CARE hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn, cải thiện sinh kế, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, thích ứng với biến đổi khí hậu, cứu trợ nhân đạo, cơ sở hạ tầng vệ sinh và nước sạch cũng như thúc đẩy bình đẳng giới.

↪ Website: http://www.care.org/

-------------
[AIESEC IN NEU] SÓNG XÃ HỘI MÙA HÈ 2018

★ Global Passport:
↪ Thời gian diễn ra: 11/07/2018 - 05/08/2018.

★ SEXPRESS:
↪ Thời gian diễn ra: 12/07/2018 - 11/08/2018.

★ iCreate Summer Camp: (đã đóng đơn đăng ký)
Thời gian diễn ra: 10/06/2018 - 25/07/2018.
... See MoreSee Less

View on Facebook