NĂM

TỈNH THÀNH

ĐỐI TÁC

DỰ ÁN

và với hàng triệu người…

Về chúng tôi

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, cụ thể là phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm bị lề hóa ở đô thị. Mục tiêu của chúng tôi là giúp những nhóm người này vượt qua nghèo đói và có được cuộc sống đàng hoàng.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào phụ nữ và trẻ em gái bởi vì chúng tôi hiểu rằng chỉ có thể xóa bỏ đói nghèo khi tất cả mọi người đều có quyền và cơ hội công bằng.

Nhấn vào đây để xem giới thiệu chung về công việc của CARE tại Việt Nam.

Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số

Tìm hiểu công việc của CARE với các phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa – khu vực tâm điểm của đói nghèo.

Nhóm Dân Số Dễ Bị Tổn Thương

Tìm hiểu hoạt động của CARE nhằm hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị – những người đang không được hưởng lợi công bằng từ phát triển.

TIN MỚI NHẤT

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI