Hà Nội, 28/5/2019 – Đoàn đại biểu ba bên của Việt Nam sẽ tham gia vòng đàm phán cuối về một Công ước mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Geneva (Thuỵ Sỹ) từ ngày 17 đến 19/6/2019 trong khuôn khổ Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 – Phiên họp đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tổ chức này. Sự quan tâm của Việt Nam đối với Công ước mới này thể hiện cam kết của Việt Nam đối với xu thế toàn cầu về lao động và hội nhập quốc tế. Đây là thông tin đưa ra tại toạ đàm Dự thảo Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối trong Công việc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 28/5/2019.

Có thể tải bản thông cáo báo chí đầy đủ tại đây.