Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số” giai đoạn 07/2020 – 06/2022. Qua 2 năm triển khai trên địa bàn 14 tỉnh tại Việt Nam, dự án đã và đang thúc đẩy có hiệu quả các hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay vốn quy mô nhỏ, hỗ trợ phụ nữ và gia đình của họ trong các hoạt động phát triển sinh kế, góp phần đảm bảo an ninh tài chính của hộ gia đình.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2017 (Findex) cho thấy chỉ có 30% nam giới và 31% nữ giới trưởng thành ở Việt Nam được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức, đây một trong những tỷ lệ thấp ở Đông Á. Dựa trên các phân tích về giới do CARE thực hiện, phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận tài chính và chịu tác động tiêu cực từ bất bình đẳng giới, các chuẩn mực văn hóa truyền thống. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng với việc ra quyết định về tài chính và sản xuất nông nghiệp trong gia đình thì người chồng thường có tiếng nói quyết định về sinh kế và các khoản chi tiêu lớn. Điều đó cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định và tham gia của phụ nữ ở cấp độ cộng đồng.

Được CARE khởi sướng từ năm 1991 tại Nigeria và triển khai tại Việt nam từ năm 2010, đến nay, mô hình Tiết kiệm tín dụng thôn bản tự quản (VSLA) đã được áp dụng ở hơn 20 tỉnh/thành. Mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc ba Tự: Tự nguyện tham gia, Tự quản lý và Tự chịu trách nhiệm. Mô hình thúc đẩy nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng đối với tất cả các thành viên. Khi tham gia các hoạt động, phụ nữ được tăng cường tính tự chủ, tự tin và học được cách thực hành tiết kiệm và quản lý kinh tế hộ gia đình cũng như tăng cường kỹ năng sinh hoạt, lãnh đạo và quản lý nhóm và các kỹ năng xã hội khác.

Đánh giá về hoạt động của dự án trong thời gian qua, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Phạm Thị Hương Giang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cho biết “Mô hình này rất phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp cho chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tự quản và cộng đồng hỗ trợ, giúp nhau trong những lúc khó khăn. Thông qua mô hình, Hội cũng đã triển khai các hoạt động truyền thông về các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các kiến thức cần thiết khác cho phụ nữ như tổ chức cuộc sống gia đình, tăng thu nhập, bình đẳng giới”.

Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019, CARE đã hợp tác với Procter & Gamble (P&G) để triển khai dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số” ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Bắc Kạn). Thông qua hợp tác với P&G, CARE đã thành lập được 260 Mô hình Cổ phần tài chính tự quản, trực tiếp giúp 5.196 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay và giúp họ độc lập hơn về kinh tế. Nhiều thành viên của nhóm VSLA cho biết, họ có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn và đầu tư tốt hơn vào giáo dục cho con cái, sinh kế hộ gia đình và các hoạt động tạo ra thu nhập.

Trong pha thứ hai của dự án với tên gọi “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số”, giai đoạn từ tháng 12/2020 tới hết tháng 12/2021 đã thành lập được 287 nhóm Tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA) với 4.185 thành viên phụ nữ tham gia; huy động 9,35 tỉ đồng tiết kiệm và cho 2.427 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế. Trong nửa đầu năm 2022, 269 nhóm với 4.058 thành viên phụ nữ tham gia hoạt động đã huy động được 5,62 tỉ đồng tiết kiệm và 1.416 lượt thành viên được vay vốn để phát triển sinh kế.

Liên quan tới tính ứng dụng của mô hình trong thời gian tới khi triển khai các hoạt động liên quan tới mục tiêu trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, bà Giang chia sẻ thêm “Trong giai đoạn 2021 – 2025, Hội sẽ hỗ trợ thành lập 3.000 tổ Tiết kiệm vay vốn thôn bản, cũng với phương thức hoạt động là huy động tiết kiệm tự quản để giúp nhau làm kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ 15% số thành viên các nhóm tiếp cận các nguồn tài chính chính thức cũng như các phương thức phát triển sinh kế phù hợp.”

Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, khẳng định cam kết của tổ chức về quan hệ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Mô hình VSLA được coi là xuất phát điểm để giúp thành viên các tổ nhóm gắn kết và tiếp cận với các hình thức dịch vụ tài chính khác và là một phần trong hệ sinh thái tài chính bao trùm, trong đó ai cũng có quyền tham gia và tiếp cận dịch vụ tài chính. Cách làm và đặc điểm của mô hình VSLA rất phù hợp với các mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tiến trình thực hiện dự án 8. CARE cam kết đồng hanh và hỗ trợ kỹ thuật với Trung ương Hội trong năm năm tới để thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.”

Để đọc toàn văn thông cáo báo chí và tham khảo thông tin dự án, vui lòng xem thêm trong phần Tài liệu bên dưới.

Tài liệu

R2EII – Thông cáo Báo chí

R2EII – Tóm tắt dự án

R2EII – CARE – VSLA

R2EII – Hội LHPN – Định hướng hoạt động

Thư viện

Liên hệ

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ:

Cô Lê Thị Thanh Thúy

Cán bộ Ban KT – GĐ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

ĐT: 0979726806

Email: lethuy6218@gmail.com

www.hoilhpn.org.vn

Cô Nguyễn Thị Kiều Trang

Quản lý Truyền thông và Marketing

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

ĐT: 0904879991

Email: nguyenthikieu.trang@care.org.vn

www.care.org.vn