TẤT CẢ BÀI VIÊT

Hy vọng từ những rẫy sâm dây

Mô hình phụ nữ liên kết trồng sâm dây của dự án P4EM không chỉ đem lại cho những phụ nữ người dân tộc thiểu số Xê Đăng ở một xã miền núi heo hút thuộc tỉnh Kon Tum những cơ hội cải thiện thu nhập mà còn giúp họ trở nên gắn bó, tự tin hơn qua các hoạt động mang tính tổ nhóm.

Những bài học quý giá

Dương Hiền Hạnh, cựu Cán bộ Chương trình cho các dự án phòng chống cúm gia cầm của CARE cho các tỉnh phía Nam, chia sẻ suy nghĩ của mình về cách CARE đã thay đổi cuộc sống và góc nhìn của chị.

Đi thực địa

Nguyễn Nguyên Như Trang, cựu Cán bộ Dự án, Văn phòng CARE tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ suy nghĩ về những chuyến đi thực địa đáng nhớ của chị.

CARE đồng hành với quá trình xây dựng kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự thảo kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), gọi tắt theo tiếng Anh là NAP, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 vừa được đưa ra lấy ý kiến. CARE hỗ trợ quá trình tham vấn – khởi đầu bằng hội thảo lấy ý kiến vừa diễn ra tại Hà Nội.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI