TẤT CẢ BÀI VIÊT

Hy vọng từ những rẫy sâm dây

Mô hình phụ nữ liên kết trồng sâm dây của dự án P4EM không chỉ đem lại cho những phụ nữ người dân tộc thiểu số Xê Đăng ở một xã miền núi heo hút thuộc tỉnh Kon Tum những cơ hội cải thiện thu nhập mà còn giúp họ trở nên gắn bó, tự tin hơn qua các hoạt động mang tính tổ nhóm.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI