Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tăng cường tiếp cận thông tin cho người dân tộc thiểu số đã diễn ra ngày 20/12/2019 tại Bắc Kạn.

Đại biểu từ hai xã Thanh Vận và Mai Lạp chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện mô hình tiếp cận thông tin với các xã khác.
Ảnh: ©Nguyễn Văn Thanh/CARE

Sự kiện do CARE, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông lâm nghiệp miền núi (ADC) và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức, và là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I) do Liên minh Châu Âu tài trợ. Năm mươi đại biểu bao gồm lãnh đạo các Sở, ban, ngành, phòng tư pháp các huyện và đại diện cộng đồng tại tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội thảo, Ban Thông tin Truyền thông của hai xã Thanh Vận và Mai Lạp đã chia sẻ kết quả xây dựng mô hình kênh trao đổi chia sẻ thông tin hai chiều giữa chính quyền địa phương và cộng đồng. Mô hình giúp cho người dân đánh giá, phản hồi quá trình cung cấp thông tin của địa phương và đề xuất các nhu cầu, mong muốn tiếp cận thông tin của cộng đồng lên chính quyền địa phương thông qua hoạt động của Ban Thông tin cộng đồng và ứng dụng công cụ thẻ ghi điểm cộng đồng.

Chính quyền địa phương cũng có phản hồi tích cực về hiệu quả thực tiễn của mô hình, đặc biệt UBND Tỉnh đã tặng bằng khen cho hai xã Thanh Vận và Mai Lạp vì những đóng góp cho việc cải thiện tiếp cận thông tin tại địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của Ban Thông tin truyền thông ở hai xã cũng như việc ứng dụng công cụ Thẻ ghi điểm cộng đồng trong thu thập và phản hồi thông tin cấp cơ sở cũng được đánh giá cao.

Thảo luận nhóm tại hội thảo. Ảnh: ©Nguyễn Văn Thanh/CARE

Kết thúc Hội thảo, UBND hai xã Thanh Vận và Mai Lạp đã chia sẻ định hướng cũng như cam kết duy trì vận hành mô hình trong hệ thống quản lý nhà nước ở xã sau khi dự án kết thúc vào tháng 2-2020. Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới cũng đã đề xuất ADC và CARE hỗ trợ chia sẻ mô hình và tập huấn nâng cao năng lực cho các xã trong huyện, từ đó tạo nền tảng xây dựng đề án trình UBND huyện nhân rộng mô hình ra tất cả các xã vào đầu năm 2020.

Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I) được đồng triển khai bởi CARE và mạng NorthNet (mạng lưới gồm hơn 10 tổ chức xã hội của Việt Nam ở khu vực miền núi phía bắc), với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.