Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020 – CARE, Mastercard, VPBank, WISE, và Canal Circle hôm nay chính thức công bố Sáng kiến Thắp lửa (IGNITE) tại Việt Nam. Sáng kiến hướng tới mục tiêu nâng quyền của các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Hợp tác đa phương sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trọng yếu này, đồng thời đảm bảo an ninh tài chính và tăng trưởng bao trùm thông qua các can thiệp đặc thù nhằm hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển kinh doanh.

Nắm giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, thông qua Sáng kiến Thắp lửa, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ sẽ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính và phi tài chính để phát triển doanh nghiệp.

Đọc Thông cáo báo chí đầy đủ tại đây và xem thêm ảnh của Họp báo tại đây.