AWEEV – Báo cáo tóm tắt và khuyến nghị chính sách: Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT và mối quan hệ giữa CSHT với gánh nặng công việc CSKĐTC của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

Gánh nặng đối với các công việc chăm sóc không được trả công (CVCSKĐTC) là một yếu tố đóng góp vào tình trạng bất bình đẳng giới tại Việt Nam. Khảo sát của tổ chức ActionAid Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) cho thấy, phụ nữ tính trung bình...

AWEEV – Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đang thực hiện Dự án Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV). Dự án sẽ hướng tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số (DTTS) ở chín xã, thị trấn gồm Tiên Nguyên, Xuân Minh, Yên Thành,...