Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững. CDI hợp tác với CARE nhằm thúc các nhà máy...

Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM)

Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam, làm việc cùng người dân tộc thiểu số sống cùng rừng ở vùng núi Việt Nam. CIRUM là đối tác của...

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA)

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tập trung vào phụ nữ và trẻ em trong ba lĩnh vực: giới, bạo lực gia đình, bắt nạt, buôn bán người và đồng tính nữ. CSAGA là đối tác...

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN)

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng, hoạt động vì sự phát triển bền vững của người dân tộc thiểu số. Các mảng ưu tiên  của trung tâm là quyền thông tin cho người dân tộc thiểu số, vận động chính sách, cơ...