Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. ADC là đối tác thực hiện Chương trình tăng...

Hội Chữ thập đỏ Australia

Hội Chữ thập đỏ Australia là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Việt Nam để giúp các cộng đồng thích nghi với biến đổi khí hậu, tiếp cận nước sạch và vệ sinh thông qua công tác viện trợ nhân đạo và các chương trình phát triển. Hội Chữ thập đỏ Australia làm...

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên (CCD)

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện  Biên (CCD) là một tổ chức địa phương với thế mạnh về huy động cộng đồng và thúc đẩy các phương án sinh kế dựa vào thị trường. CCD là đối tác thực hiện dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số (EMWE), Tăng cường khả năng tiếp...

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, phát triển kinh tế phù hợp với biến đổi khí hậu, sinh kế nông thôn đảm bảo an ninh lương thực của các nhóm dân...

Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG)

Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG) Được thành lập đầu năm 2008, CCWG tập hợp các tổ chức phi chính phủ quốc tế, phi chính phủ Việt Nam, và cơ quan phát triển và những nhà chuyên môn khác đang đóng góp vào việc giảm sự tổn thương của người nghèo ở Việt...