Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Tài liệu này được xây dựng với mục đích sử dụng trong các tập huấn cho trưởng nhóm của các nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA) để sau đó họ có thể chia sẻ lại cho các thành viên nhóm VSLA của mình. Tài liệu cũng phù hợp với bất cứ ai quan tâm đến chủ đề giáo dục tài...

Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn người đọc cách áp dụng phương pháp đồng nghiên cứu. Tài liệu chủ yếu được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực hiện Dự án “Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tải...

Lập kế hoạch Nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi, thích nghi

Điều quan trọng khi đối phó với các thách thức của biến đổi khí hậu là các hành động cần phải dựa vào thông tin khí hậu mới nhất, kinh nghiệm tốt nhất của người dân bản địa về thích ứng. Cẩm nang này hướng dẫn thực hành thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng...

Bình đẳng và Hiệu quả

Phụ nữ và nam giới đang trải nghiệm những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai theo những cách khác nhau và không bình đẳng. Tài liệu này hướng dẫn thực hành lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Ngôn ngữ: tiếng Anh &...