Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Tài liệu này do Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC (Đắk Lắk) xây dựng. CDC là đối tác triển khai dự án hỗ trợ bà con trồng cà phê Arabica ở Điện Biên và Sơn La (dự án TEAL) do Chính phủ Úc tài trợ. Tải...