Lịch nông vụ cho cà phê Arabica

Tài liệu này do Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC (Đắk Lắk) xây dựng. CDC là đối tác triển khai dự án hỗ trợ bà con trồng cà phê Arabica ở Điện Biên và Sơn La (dự án TEAL) do Chính phủ Úc tài trợ. Tải...

Giáo dục tài chính cơ bản: tài liệu cho tập huấn viên

Tài liệu này được xây dựng với mục đích sử dụng trong các tập huấn cho các trưởng nhóm của các nhóm Tài chính tự quản (VSLA) để sau đó họ có thể chia sẻ lại cho các thành viên nhóm VSLA của mình. Ngoài ra tài liệu này cũng có thể phù hợp với bất cứ ai quan tâm đến chủ...

Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

Hướng dẫn này dành cho các buổi sinh hoạt với các thành viên nhóm tín dụng tự quản và chồng họ hoặc thành viên nam giới khác trong gia đình để thay đổi những định kiến đang khiến phụ nữ tiếp cận thông tin ít hơn nam giới trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Ngôn ngữ:...