Cơ quan Viện trợ Ai-len

Irish Aid – Cơ quan Viện trợ Ai-len là chương trình viện trợ phát triển quốc tế của chính phủ Ai-len. Irish Aid cung cấp ngân sách để CARE triển khai dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số...

Liên minh Cứu trợ Đức (ADH)

Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) là liên minh các tổ chức cứu trợ của Đức nhằm hỗ trợ người dân cần giúp đỡ thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp phối hợp, nhanh chóng và được điều phối chung. ADH tài trợ cho CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường Năng...

Chính phủ Australia

Chính phủ Australia là một trong các nhà tài trợ lớn nhất của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Nổi bật trong số đó là dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của...

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức

Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) là cơ quan bộ cấp liên bang. BMZ tài trợ cho CARE hỗ trợ nông dân nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số miền núi tang cường tiếp cận, sử dụng thông tin khí hậu, từ đó cải thiện sinh kế và năng lực ứng phó với các cú sốc...

CGIAR

CGIAR là chương trình đối tác nghiên cứu khắp thế giới tập trung vào nghiên cứu nông nghiệp vì phát triển, qua đó đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết đói nghèo và mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng cũng như suy thoái môi trường. Chương trình Nghiên cứu của...