Sách Ảnh Ara-Tay Coffee

CARE và các thành viên của Hợp tác xã Ara-Tay Coffee xin chân thành cảm ơn các nhóm và cá nhân đã tham gia vào việc hoàn thiện cuốn sách tuyệt vời này. Người dân và chính quyền địa phương xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.Anh Giang Phạm, nhiếp ảnh gia và...

Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự

Chương trình Hành động dân sự về hòa nhập kinh tế và xã hội cho các cộng đồng dân tộc thiểu số phía Bắc tại Việt Nam hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và người dân ở các dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững. Chương trình gồm một mạng lưới với bốn đối tác xã hội...