Cơ quan Viện trợ Ai-len

Irish Aid – Cơ quan Viện trợ Ai-len là chương trình viện trợ phát triển quốc tế của chính phủ Ai-len. Irish Aid cung cấp ngân sách để CARE triển khai dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số...

Các chính quyền địa phương khác

UBND tỉnh Bắc Kạn UBND tỉnh Điện Biên UBND tỉnh Sơn La UBND tỉnh Lai Châu UBND tỉnh Hà Giang UBND tỉnh Cao Bằng UBND tỉnh Hòa Bình UBND tỉnh Lào Cai UBND tỉnh Nghệ An UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế UBND tỉnh Quảng Nam UBND TP. Đà Nẵng UBND tỉnh Quảng Bình...

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. ADC là đối tác thực hiện Chương trình tăng...

Hội Chữ thập đỏ Australia

Hội Chữ thập đỏ Australia là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Việt Nam để giúp các cộng đồng thích nghi với biến đổi khí hậu, tiếp cận nước sạch và vệ sinh thông qua công tác viện trợ nhân đạo và các chương trình phát triển. Hội Chữ thập đỏ Australia làm...

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên (CCD)

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện  Biên (CCD) là một tổ chức địa phương với thế mạnh về huy động cộng đồng và thúc đẩy các phương án sinh kế dựa vào thị trường. CCD là đối tác thực hiện dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số (EMWE), Tăng cường khả năng tiếp...