Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Với tài trợ từ tập đoàn Visa, CARE tại Việt Nam thí điểm ví điện tử để giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tài chính mạnh hơn. Đọc thêm để biết bài học và thách thức đối với ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ và bất cứ ai quan tâm đến thúc đẩy tài chính toàn diện...

Tóm tắt chính sách: Bình đẳng giới trong thích ứng biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu thiên tai ở Việt Nam

Bản tóm tắt chính sách này nhằm nâng cao nhận thức và nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới trong khả năng chống chịu trước thiên tai và khí hậutrong bối cảnh chương trình nghị sự phát triển sau 2015. Đọc thêm để biết các khuyến nghị về tăng cường sự tham gia và...

Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

Nghiên cứu được thực hiện tại Thanh Hóa và Bắc Kạn phân tích các can thiệp cụ thể về giảm thiểu rủi ro thiên tai / biến đổi khí hậu để xem các dự án đã giải quyết vấn đề phụ nữ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu như thế nào. Ngôn ngữ: Tiếng Anh Tải...