Nghiên cứu về nhu cầu & mô hình chăm sóc – giáo dục trẻ đầu đời dành cho cộng đồng có thu nhập thấp

Tóm tắt báo cáo Trẻ em dưới 6 tuổi cần được chăm sóc vì sự phát triển toàn diện và vai trò chăm sóc của gia đình được đặt vào trung tâm khi lựa chọn dịch vụ hỗ trợ giữ và chăm sóc trẻ. Khi đặtvấn đề này trong bối cảnh việc làm bền vững cho người lao động, đặc biệt là...

Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

Chương trình Phụ nữ Kinh doanh hướng tới giảm bớt các rào cản mà các nữ doanh nhân gặp phải bằng cách cung cấp các dịch vụ – tài chính lẫn phi tài chính – cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Trong khuôn khổ Sáng kiến Thắp lửa, CARE kết hợp cùng 60 Decibels...

Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

Chúng tôi đặt tên cho báo cáo này là Vượt qua giới hạn bởi tác động của Nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA) đã vượt xa việc học cách tiết kiệm đơn thuần. Khi tham gia VSLA, mỗi phụ nữ có thể cải thiện nhiều mặt của đời sống như giáo dục cho con cái, tăng thu nhập,...

Goodvertisings – Quảng cáo Tết 2022 qua lăng kính giới

Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ đặc biệt và được mong đợi nhất tại Việt Nam. Đây là thời điểm các hoạt động mua sắm, tiêu thụ chuẩn bị cho Tết diễn ra nhộn nhịp và tất bật nhất. Bởi vậy, Tết cũng là thời điểm các thương hiệu đua nhau ra mắt các chiến dịch...