Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

Chương trình Phụ nữ Kinh doanh hướng tới giảm bớt các rào cản mà các nữ doanh nhân gặp phải bằng cách cung cấp các dịch vụ – tài chính lẫn phi tài chính – cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Trong khuôn khổ Sáng kiến Thắp lửa, CARE kết hợp cùng 60 Decibels...

Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

Chúng tôi đặt tên cho báo cáo này là Vượt qua giới hạn bởi tác động của Nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA) đã vượt xa việc học cách tiết kiệm đơn thuần. Khi tham gia VSLA, mỗi phụ nữ có thể cải thiện nhiều mặt của đời sống như giáo dục cho con cái, tăng thu nhập,...

Goodvertisings – Quảng cáo Tết 2022 qua lăng kính giới

Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ đặc biệt và được mong đợi nhất tại Việt Nam. Đây là thời điểm các hoạt động mua sắm, tiêu thụ chuẩn bị cho Tết diễn ra nhộn nhịp và tất bật nhất. Bởi vậy, Tết cũng là thời điểm các thương hiệu đua nhau ra mắt các chiến dịch...

CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2021

Chiến lược CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đặt ra định hướng của tổ chức cho giai đoạn 2021-2025, trong đó CVN sẽ chung tay cùng các cộng đồng và đối tác nhằm đạt được bình đẳng giới và công bằng xã hội. Xin mời Quý vị đọc báo cáo này để thấy được những thông tin nổi...

IGNITE – Nghiên cứu về các khuôn mẫu giới trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ – Báo cáo tóm tắt

Khuôn mẫu xã hội là những quy tắc chi phối hành vi và cách ứng xử của con người. Khuôn mẫu giới là các khuôn mẫu xã hội nhằm xác định các hành động được chấp nhận và phù hợp đối với nữ giới và nam giới trong một nhóm hoặc một xã hội nhất định. Những khuôn mẫu này được...