Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

,

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

CDI hợp tác với CARE nhằm thúc các nhà máy may xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế phòng ngừa và giải quyết quấy rối tình dục đối với lao động nữ, đồng thời hỗ trợ lao động nữ lên tiếng về các mối quan tâm của mình cũng như bảo vệ quyền lợi của bản thân.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019