Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

,

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức NGO trong nước hỗ trợ các cộng đồng nông thôn nghèo nhằm thích nghi với môi trường thay đổi và quản lý sinh kế của mình một cách bền vững.

SRD là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam trong chương trình Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019