Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên (CCD)

,

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện  Biên (CCD) là một tổ chức địa phương với thế mạnh về huy động cộng đồng và thúc đẩy các phương án sinh kế dựa vào thị trường. CCD là đối tác thực hiện dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số (EMWE)Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu sốNâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản và một số dự án khác.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019