Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA)

,

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tập trung vào phụ nữ và trẻ em trong ba lĩnh vực: giới, bạo lực gia đình, bắt nạt, buôn bán người và đồng tính nữ.

CSAGA là đối tác của CARE Quốc tế từ nhiều năm nay và đang cùng chúng tôi hoạt động trong Mạng lưới Phòng, Chống Bạo lực Gia đình (GBVNet). Chúng tôi cũng cùng nhau triển khai một số dự án tập trung vào chấm dứt quấy rối tình dục với lao động nữ.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019