Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD)

,

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, phát triển kinh tế phù hợp với biến đổi khí hậu, sinh kế nông thôn đảm bảo an ninh lương thực của các nhóm dân số nghèo và bị gạt ra ngoài lề phát triển, và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

CCRD là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam nhằm triển khai dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019