Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF)

,

Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF), hay còn gọi là Trung tâm Nông Lâm Thế giới, là một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và phát triển nông lâm.

ICRAF đang phối hợp với CARE Quốc tế tại Việt Nam để triển khai Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp (ACIS) cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019