Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM)

,

Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) có trụ sở tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là tổ chức phi chính phủ trong nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ cộng đồng các dân tộc khu vực miền núi nghèo và chịu nhiều thiệt thòi.

SUDECOM là thành viên của Mạng lưới NorthNet và tham gia dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019