Tiếp cận thông tin và sự chủ động của phụ nữ – Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt nhóm VSLA/LARC

,

Hướng dẫn này dành cho các buổi sinh hoạt với các thành viên nhóm tín dụng tự quản và chồng họ hoặc thành viên nam giới khác trong gia đình để thay đổi những định kiến đang khiến phụ nữ tiếp cận thông tin ít hơn nam giới trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019