Thí điểm tiếp cận tài chính kỹ thuật số cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

,

Với tài trợ từ tập đoàn Visa, CARE tại Việt Nam thí điểm ví điện tử để giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tài chính mạnh hơn. Đọc thêm để biết bài học và thách thức đối với ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ và bất cứ ai quan tâm đến thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019