Tài liệu hướng dẫn: Nghiên cứu cùng cộng đồng

,

Tài liệu hướng dẫn người đọc cách áp dụng phương pháp đồng nghiên cứu. Tài liệu chủ yếu được biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực hiện Dự án “Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019