Sức mạnh của tiếng nói

,

CARE áp dụng phương pháp cộng đồng kể chuyện bằng hình ảnh trong thiết kế chương trình và vận động chính sách vì một xã hội đa dạng và vững mạnh, nơi mà mỗi người đều có thể bình đẳng đóng góp ý kiến vào quá trình ra các quyết định ảnh hưởng tới họ.

Ngôn ngữ: tiếng Anh & tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019