Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

,

Cuốn sổ tay dành cho các tập huấn viên cộng đồng và người điều hành các cuộc họp ở cộng đồng, đặc biệt ở khu vực dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.

Tải về

    None Found
Skills

,

Posted on

24/07/2019