Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

,
Sổ tay hướng dẫn tập huấn và tổ chức họp tại cộng đồng

Cuốn sổ tay dành cho các tập huấn viên cộng đồng và người điều hành các cuộc họp ở cộng đồng, đặc biệt ở khu vực dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.

Tải về

    None Found