Sổ tay hướng dẫn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng

,

Cuốn sổ tay dành cho các tổ nhóm muốn sử dụng thẻ ghi điểm cộng đồng để giám sát và phản hồi về việc cung cấp thông tin, và tổng hợp nhu cầu thông tin trong cộng đồng. Có thể điều chỉnh thẻ để sử dụng vào các nội dung khác.

Tải về

    None Found
Skills

, ,

Posted on

30/12/2019