SNV Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc cùng các cộng đồng, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để tăng cường năng lực nhằm giảm nghèo hiệu quả.

Cùng với CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác, SNV Việt Nam đã triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác trong Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE), một dự án khác do Chính phủ Australia tài trợ.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019