Plan Quốc tế Việt Nam

,

Plan Quốc tế Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ trẻ em và cứu trợ thiên tai.

Plan Quốc tế Việt Nam làm việc cùng CARE Quốc tế ở Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019