Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

,

Chương trình Phụ nữ Kinh doanh hướng tới giảm bớt các rào cản mà các nữ doanh nhân gặp phải bằng cách cung cấp các dịch vụ – tài chính lẫn phi tài chính – cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Thắp lửa, CARE kết hợp cùng 60 Decibels để thực hiện nghiên cứu tác động xã hội chuyên sâu tại Pakistan, Peru, và Việt Nam nhằm đánh giá các mảng kinh doanh chính và ghi nhận tác động của Sáng kiến Thắp lửa, được tài trợ bởi Trung tâm phát triển toàn diện Mastercard.


Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – Sáng kiến Thắp lửa: Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam 2022

    None Found

Skills

, , ,

Posted on

21/08/2023