Oxfam Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng quyền của phụ nữ.

Oxfam Việt Nam cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác trong dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE)và một dự án khác đóng góp cho quá trình xây dựng Bộ Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam. Cả hai dự án này đều do Chính phủ Australia tài trợ.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019