Liên minh Cứu trợ Đức (ADH)

,

Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) là liên minh các tổ chức cứu trợ của Đức nhằm hỗ trợ người dân cần giúp đỡ thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp phối hợp, nhanh chóng và được điều phối chung.

ADH tài trợ cho CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong giai đoạn 2014-2016.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019