Liên minh Châu Âu

,

Liên minh Châu Âu đã tài trợ cho nhiều dự án của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự thuộc Uỷ ban Châu Âu (ECHO).

Nổi bật trong số đó là các dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu sốGiảm nhẹ Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt NamTăng cường Sự tham gia và Tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam và Nâng cao năng lực Tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019