Hội Nông dân Việt Nam

,

Hội Nông dân Việt Nam đại diện cho nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ họ cải thiện điều kiện làm việc, phổ biến về chính sách, văn kiện và thực thi chương trình của chính phủ liên quan đến nông dân trong cả nước.

CARE Quốc tế tại Việt Nam đang làm việc với Hội Nông dân các tỉnh để triển khai dự án ở nông thôn.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019