Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

,

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ Việt Nam trong toàn xã hội.

Tại Bắc Kạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh là đầu mối triển khai các dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) do chính phủ Australia tài trợ; dự án Tăng cường sự Tham gia và Tiếng nói của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Hội cũng là đối tác triển khai Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) của CARE trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019