Hội Chữ thập đỏ Australia

,

Hội Chữ thập đỏ Australia là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Việt Nam để giúp các cộng đồng thích nghi với biến đổi khí hậu, tiếp cận nước sạch và vệ sinh thông qua công tác viện trợ nhân đạo và các chương trình phát triển.

Hội Chữ thập đỏ Australia làm việc cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác để triển khai chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, bao gồm Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE thực hiện ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019