Góp ý dự thảo Đề án tổng thể về phát triển khu vực dân tộc thiểu số

,

Tài liệu tổng hợp phản hồi của Nhóm Làm việc về Dân tộc thiểu số (EMWG) với dự thảo số 3 của Đề án tổng thể phát triển kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030.

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

15/07/2019