Điều gì hiệu quả? Giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc

,

Bản báo cáo tóm tắt, tổng hợp các bằng chứng về quấy rối tình dục và đánh giá những thực hành tốt nhằm giảm giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019