DANIDA

DANIDA là cơ quan hợp tác phát triển của Đan Mạch trực thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm mục tiêu chống nghèo đói bằng cách thúc đẩy quyền con người và tăng trưởng kinh tế.