Cứu trợ Trẻ em là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất để các em tiếp ận được các dịch vụ giáo dục, y tế, thực phẩm dinh dưỡng, việc làm có ý nghĩa và bảo trợ.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam làm việc cùng CARE Quốc tế ở Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

    None Found
Skills

Posted on

22/06/2019