Cơ quan Viện trợ Ai-len

,
Cơ quan Viện trợ Ai-len

Irish Aid – Cơ quan Viện trợ Ai-len là chương trình viện trợ phát triển quốc tế của chính phủ Ai-len.

Irish Aid cung cấp ngân sách để CARE triển khai dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số (P4EM) tại Việt Nam.

    None Found