Chính phủ Australia

,

Chính phủ Australia là một trong các nhà tài trợ lớn nhất của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Nổi bật trong số đó là dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE), và dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015. Gần đây, Chính phủ Úc bắt đầu tài trợ cho các dự án của CARE tập trung vào phòng chống và xử lý quấy rối tình dục đối với lao động nữ, thúc đẩy các quyền lao động khác của phụ nữ thông qua hợp tác với giới chủ, công đoàn và các nhà làm chính sách của Việt Nam.

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019