CGIAR là chương trình đối tác nghiên cứu khắp thế giới tập trung vào nghiên cứu nông nghiệp vì phát triển, qua đó đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết đói nghèo và mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng cũng như suy thoái môi trường.

Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An toàn Lương thực đồng triển khai cùng CARE dự án Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á (ACIS).

    None Found
Skills

Posted on

21/06/2019