Câu chuyện dự án WEAVE: Hạnh phúc không chỉ ở bề ngoài đẹp đẽ

,

Đối với những người dân tham gia dự án tại địa phương, họ hiểu rằng, hạnh phúc dài lâu và bền vững chỉ có thể đạt được khi những thay đổi thực sự đến từ bên trong.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

09/09/2020