CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2020

,

Mời quý vị đọc bản báo cáo thường niên 2020 của CARE Quốc tế tại Việt Nam để hiểu hơn về cập nhật tiến trình triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2015-2020 của tổ chức. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những hoạt động đã thực hiện để mở rộng quy mô hỗ trợ tới nhiều người hơn trong năm 2020, vượt qua rất nhiều rào cản mà việc bùng phát dịch bệnh lịch sử COVID-19 đã gây ra.


    None Found
Skills

Posted on

29/06/2021