Cẩm nang dành cho “người đồng hành” của nạn nhân/người sống sót sau bạo lực giới: Nghe Bằng Tim

,

Chúng tôi tin rằng cũng giống như cỏ cây, “người đồng hành” (confidant) – người mà nạn nhân/người sống sót (victim/survivor) của bạo lực giới tin tưởng và chọn để chia sẻ về những gì đã xảy ra, cần được nuôi dưỡng bởi kiến thức và sự kết nối. Quá trình phục hồi của người bị hại có diễn ra trôi chảy hay không một phần lớn ảnh hưởng bởi phản ứng và hành động của “người đồng hành”. Cuốn cẩm nang này là một lời mời “người đồng hành” bước vào hành trình đầy cảm thông, thấu cảm, dẫn họ gần hơn, hỗ trợ một cách hiệu quả hơn những người từng trải qua bạo lực giới.


    None Found